Odkryj Swój Skarb


Konkurs na najciekawsze działania edukacyjne związane z odkrywaniem, pielęgnowaniem i promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Cel

Celem konkursu jest wypromowanie skarbów dziedzictwa lokalnego materialnego i niematerialnego w małych miejscowości w Polsce i umacnianie tożsamości lokalnej w miejscowościach w Polsce do 30 tysięcy mieszkańców poprzez:

  • upowszechnianie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego w Polsce;
  • pielęgnowanie tradycji i tożsamości miejsca;
  • promowanie aktywności lokalnych na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego;
  • popularyzowanie nowych metod pracy w obszarze edukacji kulturalnej na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Zasady

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski zawierające: 

  • pomysły zrealizowane od 15 czerwca 2021; 
  • nowe Pomysły - w trakcie realizacji lub planowane do realizacji.

Kto może aplikować

Wnioski do Konkursu można nadsyłać w dwóch kategoriach: 

  • Indywidualne osoby fizyczne i grupy nieformalne (pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Grupa nieformalna wyznacza jednego przedstawiciela.
  • Osoby prawne (np.: fundacje, stowarzyszenia posiadające nr KRS, jednostki samorządowe) oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej (np.: stowarzyszenia zwykłe, samorządowe jednostki pomocnicze, jednostki organizacyjne lasów państwowych).

Formalności aplikacyjne

Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem.

Dofinansowanie

Na autorów najlepiej ocenionych projektów czekają nagrody finansowe. Maksymalna pula nagród wynosi 40 000 zł. Dodatkowo oferujemy nagrody w formie:

  • udziału w spotkaniu warsztatowym (np. w formie objazdowej wizyty studyjnej), służącym prezentacji dobrych praktyk w zakresie tematyki konkursu;
  • publikację do 20 najciekawszych przedsięwzięć w elektronicznym opracowaniu  pt. Lokalne Inspiracje.

Dodatkowe informacje

Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie Narodowego Centrum Kultury do 6 czerwca 2022 r.

Szczegóły konkursu na stronie.

#konkurs #dziedzictwokulturowe #NCK #NarodoweCentrumKultury

stopka strony