Organizacje

Narodowe Centrum Kultury

War­sza­wa, Polska

ul. Płocka 13, 01-231

tel.: (22) 21 00 100
email: nck@nck.pl
www: http://www.nck.pl

Centrum podejmuje działania mające na celu popularyzację i promocję polskiego dziedzictwa narodowego; prowadzi informację kulturalną; wspiera społeczny ruch kulturalny. Centrum organizuje szkolenia dla twórców, menedżerów i pracowników kultury; prowadzi poradnictwo w zakresie zewnętrznego finansowania kultury, z uwzględnieniem funduszy krajowych i zagranicznych; realizuje projekty z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej; organizuje zagraniczną wymianę kulturalną oraz prowadzi pośrednictwo dla instytucji kultury w nawiązaniu współpracy z partnerami zagranicznymi, głównie z krajów Unii Europejskiej.

The National Centre for Culture
The Centre promotes the Polish cultural heritage, provides information on culture, and supports cultural initiatives. It organises training for artists, those working in culture-related areas, provides counselling on the possibilities of external financing of cultural projects including national and international funds, delivers projects financed by national and international funds, including European Union funds, organises cultural exchanges and moderates international cultural exchanges between Polish cultural institutions and partners from abroad.


stopka strony