Ojczysty - dodaj do ulubionych


„Ojczysty – dodaj do ulubionych” to program Narodowego Centrum Kultury wspierający projekty edukacyjno-animacyjne i popularyzujące wiedzę o języku polskim

Cele programu
 

Celem strategicznym programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych” jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Dofinansowywane działania
 

- projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
- projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne; 
- strony i portale internetowe promujące język, popularyzujące wiedzę o języku polskim, zawierające treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Termin realizacji działań - od 9 marca do 15 listopada 2020 r.

Kto może aplikować
 

Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Aplikacja odbywa się po przez system EBOI

Planowany budżet programu: 1 mln zł.

Minimalna kwota, o którą można wnioskować to 10.000 zł, maksymalna: 75.000 zł.
Dofinansowanie wynosi 90% planowanego budżetu zadania.

Termin składania wniosków upłynął: 15 stycznia 2020 r.
 

O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.
 


Więcej informacji: na stronie programu 

 

stopka strony