Granty -

Młoda Polska - stypendia Ministerstwa Kultury


„Młoda Polska” program stypendialny Ministra Kultury dla młodych twórców różnych dziedzin sztuki do 35. roku życia.

Dofinansowane działania:
Stypendia mogą być przyznawane na:

  • realizację konkretnych projektów artystycznych (wystawy, katalogi, koncerty, nagrania płyt);
     
  • studia i wyjazdy zagraniczne;
     
  • zakup instrumentów lub innych przedmiotów niezbędnych do realizacji projektu stypendialnego.

Dziedziny obejmujące stypendia
film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendia mogą starać się osoby fizyczne - twórcy i artyści wykonawcy, którzy nie przekroczyli trzydziestego piątego roku życia i wykazują się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanych przez siebie dziedzinach sztuki.

Termin składania wniosków: 31 października 2017 r. 

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Kultury "Młoda Polska" składane są w Narodowym Centrum Kultury.

Więcej informacji

#kultura #stypendia