Granty -

Młoda Polska - stypendia Ministerstwa Kultury


„Młoda Polska” program stypendialny Ministra Kultury dla młodych twórców różnych dziedzin sztuki do 35. roku życia.

Dofinansowane działania:
Stypendia mogą być przyznawane na:

  • realizację konkretnych projektów artystycznych (wystawy, katalogi, koncerty, nagrania płyt);
     
  • studia i wyjazdy zagraniczne;
     
  • zakup instrumentów lub innych przedmiotów niezbędnych do realizacji projektu stypendialnego.

Dziedziny obejmujące stypendia
film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendia mogą starać się osoby fizyczne - twórcy i artyści wykonawcy, którzy nie przekroczyli trzydziestego piątego roku życia i wykazują się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanych przez siebie dziedzinach sztuki.

Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.
 

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez portal systemu EBOI, a rekomendacje, portfolio z pracami kandydata, CD z nagraniami lub materiały dodatkowe, a także potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Więcej informacji na stronie organizatora.

#kultura #stypendia

stopka strony