Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży


Program dofinansowujący wymiany młodzieżowe odbywające się na terenie Polski, umożliwiający wzajemne poznawanie się młodych Polaków i Ukraińców.

Celem programu w 2022 roku będzie wspieranie zadań, stwarzających grupom ukraińskiej młodzieży możliwość odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów.

Więcej informacji

Zasady

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących:

  • pobyt w Polsce grupy ukraińskiej młodzieży wraz z opiekunami, zorganizowany przy współpracy z partnerem ukraińskim
  • zorganizowany samodzielnie przez polskiego organizatora pobyt grupy, której uczestnikami będą dzieci uchodźców ukraińskich przebywające na terenie Polski.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 1 lipca do 29 października 2022 roku.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów: 

  • „Historia lokalna”. Polski organizator przygotowuje zajęcia z historii lokalnej;
  • „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie kraju;
  • „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.

Dodatkowe wymagania formalne opisane w Regulaminie dostępnym na stronie organizatora konkursu grantowego.

Kto może aplikować

Organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych).

Formalności aplikacyjne

Wnioski do programu składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem:

SOP.NCK.PL →Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie

Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.pl

Przed aplikacją należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie organizatora konkursu grantowego.

Dofinansowanie

Maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł.

Budżet

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1.600.000,00 zł.

#aktywność #demokracja #nauka #szkoła #młodzież #wymiany #osoby

stopka strony