Granty Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich


european_ombudsman.jpg

Staże w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Czekamy...

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje staże umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności, obejmujące różne dziedziny....

Koordynator:  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich »
stopka strony