PNWM: TRIYOU – Partnerstwo Wschodnie

Trójstronne projekty z krajami Partnerstwa Wschodniego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży


Granty na projekty trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Cel

Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Ma to służyć poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężaniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

Zasady

Program dotacyjny TRIYOU umożliwia organizację trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą). 

Ze względu na rosyjską inwazję w Ukrainie PNWM nie dofinansowuje projektów z Rosją i Białorusią.

Projekty mogą być realizowane w Polsce, Niemczech lub w jednym z wymienionych wyżej krajów. 

Formalności aplikacyjne

W 2024 roku wnioski o dofinansowanie należy składać trzy miesiące przed początkiem projektu i nie później niż do 15.04.2024 bezpośrednio do PNWM. Wnioski i rozliczenia są składane za pośrednictwem internetowego portalu aplikacyjnego OASE.

Dofinansowanie

Dofinansowywane są koszty przejazdu osób uczestniczących w projekcie z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji programu (transport, ubezpieczenie, ew. opłaty wizowe) i z powrotem.

W przypadku projektów realizowanych w Polsce lub Niemczech to kraj goszczący ubiega się o dofinansowanie kosztów programu i kosztów podróży grupy z kraju trzeciego.

W przypadku projektów realizowanych  w kraju Partnerstwa Wschodniego o dofinansowanie kosztów programu dla wszystkich osób uczestniczących w projekcie ubiega się niemiecki partner

Dodatkowo PNWM wspiera współpracę z ukraińskimi partnerami, dofinansowując: programy specjalistyczne, wizyty studyjne ukraińskich partnerów w Polsce lub Niemczech i tzw. “małe projekty”.

Dotacje PNWM na projekty w ramach programu „TRIYOU” zostaną dofinansowane  stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM. Kwoty stawek znajdują się na stronie internetowej.

#pnwm #kultura #demokracja #ngo #studenci #nauczyciele #młodzież #wymiany #organizacje #pnwm

stopka strony