Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello


Kierując się intencją wspierania najlepszych inicjatyw w dziedzinie praw człowieka, Stowarzyszenie Willa Decjusza ustanowiło Polską Nagrodę imienia Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (2002-2003).

Cel

Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Zgodę na ustanowienie nagrody wyraziła matka Sérgio, Gilda Vieira de Mello. 

Kto może aplikować

Kandydatami do Nagrody mogą być osoby oraz instytucje z Polski oraz zagranicy.

Zasady

  1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, instytucje, korpus dyplomatyczny i konsularny oraz organizacje pozarządowe z Polski i zagranicy. Nominacja wymaga zgody kandydata (nie jest wymagana zgoda pisemna)
  2. Nagroda przyznawana jest w dwóch równorzędnych kategoriach: dla osoby i dla organizacji pozarządowej.
  3. Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę oraz dyplom pamiątkowy. Nagroda może mieć także wymiar finansowy.

Formalności aplikacyjne

Formularz zgłoszeniowy w kategorii W KATEGORII ORGANIZACJA POZARZĄDOWA: TUTAJ
Formularz zgłoszeniowy w kategorii W KATEGORII OSOBA: TUTAJ
 

Więcej informacji na stronie organizatora.

Regulamin.

Profil fundacji na Facebooku.

#Nagroda #Sergio #VieiradeMello

stopka strony