Organizacje

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Kraków, Polska

ul. 28 Lipca 1943 17a, 30-233

tel.: 12 425 36 38
email: villa@villa.org.pl
www: http://www.villa.org.pl

Ideą Stowarzyszenia “Willa Decjusza” są spotkania różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie mają charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej, metody zarządzania kulturą i sposoby jej finansowania. Do obszarów zainteresowań organizacji należą również: integracja europejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, problematyka mniejszości narodowych i kształtowanie postaw tolerancji. 
 


stopka strony