Staże w Europejskiej Agencji Obrony


Program płatnych praktyk skierowany do absolwentów co najmniej pierwszego cyklu studiów.

Cel

Europejska Agencja Obrony (EDA) wspiera realizację  europejskich projektów w dziedzinie obronności i zapewnia forum dla europejskich ministerstw obrony.

EDA działa jako "katalizator": promuje współpracę, uruchamia nowe inicjatywy i wprowadza rozwiązania poprawiające zdolności obronne.

Obszary odbywania praktyk
Praktyki można odbyć w jednym z 10 biur:
- Permanent Structured Cooperation (PESCO);
- Coordinated Annual Review on Defence (CARD);
- Space;
- EU SatCom Market;
- Strategic Analysis & Industry Engagement;
- EU-funded Defence Research Support;
- R&T Coordination Support; 
- Digital Communication;
- Records Management;
- Media and Communication.

Kandydaci mogą aplikować do maksymalnie dwóch działów.

Czas trwania
Praktyki rozpoczynają się we wrześniu i trwają rok.

Kto może aplikować
Praktyki skierowane są do absolwentów co najmniej pierwszego cyklu studiów.

Dofinansowanie
Wynagrodzenie wynosi ok. 1300 euro miesięcznie. O specjalny dodatek - wynoszący maksymalnie 50% pensji podstawowej - mogą starać się osoby z niepełnosprawnościami. 

Dodatkowe informacje

#europa #obronność #praktyki #ue #uniaeuropejska #absolwenci

stopka strony