Granty -

Praktyki w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce


Program praktyk oferuje możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji międzynarodowej oraz pogłębienia wiedzy o Unii Europejskiej.

Praktyki można odbywać w czterech działach:
- Komunikacji
- Politycznym
- Prasowym
- Sekcji językowej

Warunki rekrutacji
Wszyscy kandydaci powinni być studentami co najmniej trzeciego roku lub absolwentami uczelni wyższych oraz posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2, a w przypadku kandydatów na praktyki do działu politycznego minimum C1. Warunkiem odbycia praktyk jest również posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymiar czasowy praktyki
Wymagana jest dyspozycyjności w wymiarze 30 godzin tygodniowo, przez co najmniej 4 tygodnie.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w języku angielskim CV, listu motywacyjnego oraz dokumentu stwierdzającego znajomość języka na adres: biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Termin zgłoszeń
Nie ma określonego terminu zgłoszeń, jednak ze względu na duże zainteresowanie organizator sugeruje jak najwcześniejsze aplikowanie o przyjęcie na praktykę, która odbywa się w podanym wyżej okresie.

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony