Organizacje

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Warszawa, Polska

ul. Jasna 14/16a, 00-041

tel.: 22 556 89 89
email: comm-rep-poland@ec.europa.eu
www: http://www.ec.europa.eu/polska

Głównym zadaniem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską a danym państwem członkowskim, poprzez prowadzenie szerokiej polityki informacyjnej na temat różnych dziedzin polityki UE, działalności Komisji Europejskiej, a także inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skierowanych do społeczeństwa.


stopka strony