Granty -

Praktyki w UNESCO


Nieodpłatne praktyki (trwające od 1 do 4 miesięcy) w siedzibie UNESCO dla studentów, badaczy i pracowników służby cywilnej.

UNESCO oferuje studentom, badaczom i pracownikom służby cywilnej możliwość odbycia w swojej centrali nieodpłatnych praktyk trwających od 1 do 4 miesięcy. W zależności od kwalifikacji, praktyki będą się odnosiły do strategicznych działań organizacji lub będą związane ze sprawami administracyjnymi lub technicznymi.

Praktyki mają dostarczyć uczestniczącym doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji oraz uzupełnić wiedzę praktykantów zdobytą podczas studiów. Praktyki to doskonała okazja poznania pracy w środowisku międzynarodowym.

Kryteria
Kwalifikacje akademickie w danej dziedzinie: odbywanie studiów dyplomowych lub podyplomowych, szkołach sekretarialnych (secretariat schools), instytucjach technicznych. W momencie składania aplikacji kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej 3 lata nauki na studiach uniwersyteckich lub instytucjach o równorzędnych uprawnieniach.

Języki
wymagana jest doskonała znajomość jednego z dwóch języków roboczych, angielskiego lub francuskiego. Od osób odbywających praktyki o charakterze sekretariackim lub asystenckim w siedzibie głównej UNESCO
wymagana jest doskonała znajomość jednego z dwóch języków roboczych, angielskiego lub francuskiego, a w niektórych przypadkach także dobra znajomość drugiego języka roboczego.

Obsługa komputera
Wymagana jest umiejętność posługiwania się programami biurowymi (MS Office)

Nastawienie
Niezbędne są świadomość wielu aspektów wielokulturowości i zaangażowanie w międzynarodową służbę publiczną.

Praktyki nie są płatne. Koszty i warunki podróży, wizy, zakwaterowanie i koszty utrzymania leżą w gestii stażystów lub instytucji sponsorujących. Praktykanci są w pełni odpowiedzialni za zaopatrzenie się w ubezpieczenie zdrowotne (oraz inne formy ubezpieczenia) na cały okres praktyk w UNESCO.

Zasady aplikowania
Aplikacja musi być złożona co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki. Aplikacje można składać tylko i wyłącznie poprzez internet. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie organizatora.

#absolwenci #praktyki #studenci