Praktyki w UNESCO


Nieodpłatne praktyki (trwające od 1 do 6 miesięcy) w UNESCO przede wszystkim dla tych, którzy swoją karierę zawodową wiążą z edukacją, nauką, kulturą.

UNESCO oferuje studentom, badaczom i pracownikom służby cywilnej możliwość odbycia w swojej centrali nieodpłatnych praktyk trwających od 1 do 6 miesięcy. W zależności od kwalifikacji, praktyki będą się odnosiły do strategicznych działań organizacji lub będą związane ze sprawami administracyjnymi lub technicznymi.

Praktyki mają dostarczyć uczestniczącym doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji oraz uzupełnić wiedzę praktykantów zdobytą podczas studiów. Praktyki to doskonała okazja poznania pracy w środowisku międzynarodowym.

Kto może aplikować
Aplikować mogą osoby, które:

  • mają co najmniej 20 lat;„
  • bardzo dobrze znają język angielski lub francuski; Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem.„
  • potrafią obsługiwać komputer  i programy wykorzystywane w pracy biurowej.

Ponadto przesyłać zgłoszenia mogą osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • są słuchaczami studiów drugiego stopnia lub
  • mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie nie więcej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem stażu

Praktyki nie są płatne. Koszty i warunki podróży, wizy, zakwaterowanie i koszty utrzymania leżą w gestii stażystów lub instytucji sponsorujących. Praktykanci są w pełni odpowiedzialni za zaopatrzenie się w ubezpieczenie zdrowotne (oraz inne formy ubezpieczenia) na cały okres praktyk w UNESCO.

Zasady aplikowania
Aplikacja musi być złożona co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki. Aplikacje można składać tylko i wyłącznie poprzez internet. Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej.
 

#absolwenci #praktyki #studenci #unesco

stopka strony