Program stypendialny Fundacji Konrada Adenauera


Wspieranie osób młodych i wybitnie uzdolnionych, które będą w przyszłości budować elity rządzące swoich krajów, jest kluczowym obszarem działalności Fundacji Konrada Adenauera. Dlatego Fundacja Konrada Adenauera w Polsce uruchamia kolejną edycję programu stypendialnego skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów uczelni wyższych.

Kto może aplikować

Poszukiwani kandydaci:

 • ukończyli przynajmniej 1. rok studiów,
 • osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz na świadectwie maturalnym,
 • dobrze posługują się językiem niemieckim (poziom B1),
 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • nie ukończyli 25 lat.

Dodatkowo kandydaci powinni:

 • wykazywać społeczno-polityczne zaangażowanie (np. działalność w organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, kościelnych itp.),
 • identyfikować się z zasadami chrześcijańskiej demokracji,
 • wykazywać gotowość do uczestnictwa w seminariach organizowanych w ramach programu stypendialnego i innych projektach realizowanych przez Fundację.

Formalności aplikacyjne

Aplikacje powinny zawierać:

 • curriculum vitae w języku polskim i niemieckim,
 • list motywacyjny w języku polskim i niemieckim ( 2-3 strony),
 • list polecający pracownika naukowego z macierzystej uczelni, potwierdzający kwalifikacje naukowe kandydata,
 • list polecający, opiniujący osobowość kandydata (np. od byłego nauczyciela),
 • kopię legitymacji studenckiej,
 • wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów,
 • zdjęcie.

Termin składania wniosku upływa 4 sierpnia 2023 roku.

Zgłoszenia na konkurs należy nadesłać pocztą na adres: 

Fundacja Konrada Adenauera Przedstawicielstwo w Polsce 

02-561 Warszawa, ul. Dąbrowskiego 56.

Dofinansowanie

 • stypendium w wysokości 1200 złoty brutto miesięcznie,
 • możliwość udziału w różnorodnych seminariach i konferencjach oraz odbycia praktyki studenckiej w biurze Fundacji Konrada Adenauera.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Regulamin.

Kontakt: Agnieszka Prokocka

agnieszka.prokocka@kas.de

Tel.: +48 22 845 93 38

stopka strony