Organizacje

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Warszawa, Polska

ul. J. Dąbrowskiego 56, 02-561

tel.: +48 22 8459330, 22 88 00 161
email: kas.polska@kas.de
www: http://www.kas.pl

Fundacja chce zachęcić ludzi do budowy wspólnej przyszłości w duchu poszanowania praw człowieka. Dzięki pracy 70 biur i prowadzonym w ponad 120 państwach projektom wspiera rozwój demokracji, państwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej. Aby zapewnić wolność i pokój nieprzerwanie wspiera dialog w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, jak i porozumienie między kulturami i religiami. Na zasadach partnerstwa współpracuje z instytucjami państwowymi, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi promującymi społeczeństwo obywatelskie oraz z intelektualistami. Fundacja poprzez swoje cele i wartości chce pogłębić współpracę regionalną i globalną w szczególności w dziedzinie polityki rozwojowej. Wspólnie ze swoimi partnerami próbuje tworzyć świat, w którym każdy kraj ma możliwość wolnego i odpowiedzialnego rozwoju.stopka strony