Program stypendialny EIFFEL


Trwa nabór zgłoszeń do prestiżowego programu stypendialnego francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych dla najzdolniejszych studentów zagranicznych.

Cel

Studia dla najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w 7 dziedzinach: nauki ścisłe i techniczne (biologia i medycyna, ekologia, matematyka i informatyka, inżynieria), nauki humanistyczne i społeczne (historia Francji, język i cywilizacja francuska, prawo i nauki polityczne, ekonomia i zarządzanie).

Zasady

Stypendium przyznawane jest na okres:

  • do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2);
  • do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2);
  • do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2);
  • do 12 miesięcy na studia doktoranckie.

Kiedy można aplikować?

  • Rozpoczęcie naboru wniosków oraz termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: od października (dane uczelnie wewnętrznie określają dokładne terminy)
  • Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 10 stycznia 2024 r.
  • Ogłoszenie wyników: od 3 kwietnia 2024 r.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na studia rozpoczynające się od września 2024 r.

Kto może aplikować

Studenci, jednak kandydatów na stypendium Eiffel obowiązuje limit wiekowy: 25 lat na studia magisterskie i 30 lat na studia doktoranckie.

Formalności aplikacyjne

Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia. Tego typu aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie biorące udział w programie. 

Krok 1

Kandydat musi skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. 

Krok 2

Wybrana uczelnia ocenia otrzymaną aplikację. W przypadku akceptacji kandydatury popiera przyznanie stypendium Eiffel danemu studentowi, przekazując wniosek do agencji Campus France w Paryżu.

Więcej informacje o programie na stronie: Eiffel Excellence.

Dofinansowanie

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości kumulowania stypendium Eiffel z innym stypendium rządu francuskiego, ze stypendium Erasmus+ czy ze stypendium Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii.

#stypendia #studia #francja

stopka strony