Granty -

Program Stypendialny Horyzonty


Program stypendialny skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Stypendyści Edukacyjnej Fundacji Czerneckiego mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie.

Program EFC daje również możliwość uczestnictwa w warsztatach fundacji, wyjazdach letnich i zimowych, a przede wszystkim umożliwia aplikowanie do Programu Stypendiów Uniwersyteckich EFC.


Kto może aplikować
Uczniowie szkół ponadpodstawowych i dodatkowo:
1. zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tys. mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza online. Ten wymóg nie dotyczy gimnazjalistów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze;
2. uzyskali, średnio, wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum na poziomie minimum 4,5 bądź tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty;
3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie).
4. zgadzają się na warunki Regulaminu stypendiów Marzenie o Nauce.

Należy wysłać online wypełniony formularz (wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze).

W ramach programu stypendyści otrzymują:
a) pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie wskazanej przez EFC;
b) pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych proponowanych przez szkołę wskazaną przez EFC;
c) pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w internacie lub bursie wskazanej przez EFC;
d) pokrycie kosztów wypożyczenia niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych od EFC i bibliotek publicznych;
e) pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnie określanych z każdym Stypendystą Programu Marzenie o Nauce w Umowie Stypendialnej;
f) możliwość uczestnictwa w wyjazdach zimowych i letnich EFC w zakresie określonym w Umowie Stypendialnej;
g) możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Programie Stypendiów Uniwersyteckich EFC.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#wyrównywanie #stypendia #szkoła #młodzież