Granty -

Program Stypendialny Horyzonty


Program stypendialny skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej szkołę podstawową i zainteresowanej nauką w liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendyści Edukacyjnej Fundacji Czerneckiego mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie.

Program EFC daje również możliwość uczestnictwa w warsztatach fundacji, wyjazdach letnich i zimowych, a przede wszystkim umożliwia aplikowanie do Programu Stypendiów Uniwersyteckich EFC.


Kto może aplikować
Uczniowie, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą dalej się rozwijać w liceum lub technikum w dużym mieście a ponadto:
1. zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tys. mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza online. Ten wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze;
2. uzyskali dobre wyniki w nauce;
3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie).
4. zgadzają się na warunki Regulaminu.

Należy wysłać online wypełniony formularz (wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze).

W ramach programu stypendyści otrzymują:
a) pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie wskazanej przez EFC;
b) pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w internacie lub bursie wskazanej przez EFC;
c) pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnie określanych z każdym Stypendystą w Umowie Stypendialnej;
d) pokrycie kosztów uczestnictwa w wyjazdach zimowych i letnich EFC w zakresie określonym w Umowie Stypendialnej;
e) pokrycie kosztów udziału w zajęciach nauki języka angielskiego w zakresie określonym w Umowie Stypendialnej.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#wyrównywanie #stypendia #szkoła #młodzież

stopka strony