Granty Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC


horyzonty.jpg

Program Stypendialny Horyzonty

31.03.2021

Program stypendialny skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Stypendyści Edukacyjnej Fundacji Czerneckiego mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepsz... »

Fundator:  Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC »