Granty -

Program stypendialny „Klasa”


„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla wyróżniających się w nauce absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w liceach w większych miastach.

5 liceów partnerskich – 5 lokalnych koordynatorów programów zapewnia uczniom edukację na najwyższym poziomie:
- VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie (dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego);
- XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego);
- I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie (dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego);
- III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni (dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego);
- XIII LO w Szczecinie (zachodniopomorskiego, wielkopolskiego).

Co oferuje program:
- pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum. Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz wyżywienie. Otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są pod stalą opieką wychowawcy i pedagogów;
- stypendium finansowe na I roku studiów.

Dodatkowo program zapewnia:

  • wsparcie działań wolontariackich (w ramach programu zaangażowania stypendystów „Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem– każdy wybiera to, w czym czuje się najlepiej);
  • udział w integracyjnym obozie językowym;
  • dostęp do nagród stypendialnych;
  • wieloletnie wsparcie Fundatora - Banku BNP Paribas;
  • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

W programie może wziąć udział absolwent gimnazjum, który:
- dobrze się uczy (średnia ocen co najmniej 4,5),
- pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1700,00 zł,
- mieszka w miejscowości do 150.000 mieszkańców,
- chce się rozwijać, ma ponadprzeciętną motywację,
- lubi i chce pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna)
- zostanie zarekomendowany przez dyrektora gimnazjum lub wychowawcę szkoły macierzystej (wzór dokumentu na stronie organizatora).

Podstawą do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie przez ucznia  formularza rekrutacyjnego online.

Więcej informacji

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości - kontakt na adres e-mailowy klasa@bnpparibas.pl lub pod numerami telefonów: +48 22 56 21 902 i +48 22 56 21 688.

#wyrównywanieszans #fundusze #stypendia

stopka strony