Granty -

Program stypendialno-rozwojowy „Klasa”


Stypendium dla wyróżniających się w nauce absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w dużych miastach. Program jest objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Cel

Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wśród aspirującej młodzieży z rodzin o trudniejszej sytuacji finansowej.

Kto może aplikować

Kandydatami do Programu są uczniowie 8. klas szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • dobre wyniki w nauce: średnia powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne;
 • chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie;
 • zaangażowanie społeczne oraz motywacja do dalszego rozwoju;
 • dochód nieprzekraczający 1700 zł na osobę w rodzinie;
 • rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z miejscowości do 150 tys. mieszkańców.

Zasady

Kandydaci do Programu mogą rekrutować do jednej ze szkół partnerskich w kraju:

 • VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie,
 • XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
 • I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie,
 • III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • XIII LO w Szczecinie,
 • III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

Wsparcie Programu:

 • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum (internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe, stała opieka wychowawcy i pedagogów),
 • stypendium finansowe na I roku studiów,
 • wsparcie działań wolontariackich,
 • udział w integracyjnych oraz wakacyjnych wyjazdach,
 • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów,
 • dostęp do nagród stypendialnych;
 • wieloletnie wsparcie Fundatora - Banku BNP Paribas.

Formalności aplikacyjne

Aplikacja odbywa się poprzez formularz online dostępny na stronie Programu. Formularz należy wypełnić z pomocą rodziców/opiekunów prawnych oraz dołączyć wymagane załączniki.W przypadku trudności z dodaniem załączników w formularzu, istnieje możliwość przesłania ich bezpośrednio na adres klasa@bnpparibas.pl, w tytule maila wpisując “KLASA” oraz imię i nazwisko kandydata. Decyzja zostanie przekazana w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji.

 

#wyrównywanieszans #fundusze #stypendia #rozwój #podstawówka #liceum

stopka strony