Organizacje

Fundacja BNP Paribas

Warszawa, Polska

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211

tel.: 022 56 21 902
email: fundacja@bnpparibas.pl
www: https://www.bnpparibas.pl/fundacja

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównujemy szanse edukacyjne, zapobiegamy wykluczeniu grup defawaryzowanych i znajdujących się trudnej sytuacji, a także wspieramy budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.


stopka strony