Granty -

Programy szkoleniowe UE - Japonia


Szkolenia, ktore podnoszą umiejętności pracowników firm europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu

Komisja Europejska zachęca europejskie przedsiębiorstwa do wchodzenia na rynek japoński. W tym celu występuje z szeregiem działań mających na celu zwiększenie eksportu do Japonii oraz maksymalizację możliwości biznesowych.

Centrum UE - Japonia, założone w 1987 roku w Tokio i w 1996 roku w Brukseli organizuje:

Szkolenia dla menedżerów z UE (4-5 tygodniowe)
Poznaj japoński przemysł HRTP (od 11 maja do 5 lub 12 czerwca 2015 r.) - szkolenie pozwala dogłębnie poznać strukturę i zasady funkcjonowania przemysłu japońskiego. Przeznaczone jest dla menedżerów odpowiedzialnych za kontakty z Japonią lub menedżerów mających w perspektywie prace w Japonii lun wszystkich zainteresowanych zasadami obowiązującymi na japońskim rynku.

Termin składania wniosków upłynął: 26 lutego 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Misje tematyczne w Japonii dla menedżerów z UE
- Produkcja przemysłowa dla menadżerów z UE; dla menadżerów wyższego szczebla - szkolenie pozwoli firmom z obszaru UE lepiej zrozumieć w jaki sposób japońskie firmy wciąż obniżają koszty produkcji używając metod "KAIZEN", "JIT" (Just in Time), "TQM" (Total Quality Management), "TQC" (Total Quality Control) oraz "TPM" (Total Industrial Engineering).

Termin składania wniosków upłynął:  
- 26 marca 2015 r. (sesja: 29 czerwca - 3 lipca 2015 r., sesja zaawansowana: 16-20 listopada 2015 r.)
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Program przeznaczony jest dla:
· menedżerów pracujących w przemyśle;
· posiadających od 5 do 10 lat doświadczenia zawodowego w przemyśle;
· znających dobrze język angielski;
· będących obywatelami jednego z państw członkowskich UE.
Kandydaci muszą mieć rekomendację pracodawców oraz powinni przedstawić gwarancję uczestnictwa w całym programie.

Centrum UE - Japonia porywa wszystkie koszty bezpośrednio związane z programem (konferencje, seminaria i transport podczas wycieczek grupowych). Natomiast pracodawcy pokrywają koszty przejazdów uczestników do Japonii i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia w Japonii.

Więcej informacji i formularze aplikacyjne można znaleźć pod adresem: eu-japan.com
stopka strony