Organizacje

Komisja Europejska- Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

Brussels, Belgia

Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej, 1049

tel.: +32 2 299 11 11
www: https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments_pl

Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej przyczynia się do kształtowania polityki zagranicznej i współpracuje blisko z innymi Dyrektoriatami Generalnymi, przede wszystkim z Dyrekcją Generalną ds. Rozwoju, Handlu, Pomocy Humanitarnej oraz z Programem Pomocy Zewnętrznej EuropeAid. Nadzoruje relacje z krajami europejskimi, które nie są członkami UE lub częścią procesów rozszerzenia UE, krajami Azji Centralnej, krajami basenu Śródziemnomorskiego, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Ameryką Północną i Łacińską, krajami obszaru Azja-Pacyfik a także z organizacjami międzynarodowymi jak ONZ, OBWE i Radą Europy.


stopka strony