Razem bezpieczniej (program MSWiA im. Władysława Stasiaka)


Dofinansowanie projektów profilaktycznych obejmujących działania na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach.

Cel

Cele szczegółowe, na których powinny się skupiać projekty

- Bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
- Przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży,
- Edukacji dla bezpieczeństwa.

Kto może aplikować:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego,
  2. organizacje pozarządowe.

Maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt – 100.000

Projekty zgłasza się do urzędu wojewódzkiego, a te zaakceptowane przez urząd wojewódzki zostaną przez ten urząd przekazane do MSWiA, które dokona kolejnej analizy i oceny. Termin przesyłania projektów do urzędów wojewódzkich ustalają poszczególne urzędy wojewódzkie.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #wyrównywanie #prawa #ngo

stopka strony