Organizacje

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warszawa, Polska

ul. Batorego 5, 02-591

tel.: 222 500 112
email: kontakt@mswia.gov.pl
www: https://mswia.gov.pl

Polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015  obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.  
 


stopka strony