Granty -

Rezydencje artystyczne Funduszu Wyszehradzkiego


Program rezydencji artystycznych Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę artystów sztuk performatywnych krajów z Grupy Wyszehradzkiej

Rezydencje artystyczne są przeznaczone dla artystów zaangażowanych w sztuki performatywne, m.in. taniec, teatr i sztuki pokrewne oraz leżące na pograniczu tych sztuk. Program skierowany jest do osób indywidualnych oraz grup artystycznych.

Program kładzie nacisk na innowacje, kreatywność i poszukiwanie nowych form wyrazu i nie przewiduje wsparcia „tradycyjnych” teatrów oraz festiwali teatralnych.

Uczestnicy
Uczestnikami mogą być osoby powyżej 18 roku życia z państw Grupy Wyszehradzkiej.

Czas trwania
Projekty trwają 3 miesiące, a minimalny czas pobytu w instytucji goszczącej to dwa tygodnie.

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie otrzymują zarówno przyjeżdżający artyści, jak i organizacje goszczące. Kwoty dofinansowania:
– rezydencje indywidualne (1–2 artystów):  €1,125 przeznaczona jest dla organizacji goszczącej;
– rezydencje grup artystów (co najmniej 3 artystów):  z czego kwota €2,250 przeznaczona jest dla instytucji goszczącej.

Kryteria aplikacyjne opisane są na stronie programu.

Więcej informacji

#kultura #praktyki

stopka strony