Organizacje

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Bratislava, Słowacja

Hviezdoslavovo námestie, 981102

tel.: +421 259 203 811
email: visegradfund@visegradfund.org
www: http://www.visegradfund.org/

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest organizacją międzynarodową, powołaną na podstawie porozumienia między rządami Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Siedzibą Funduszu jest Bratysława, oficjalnym językiem jest angielski. Celem działalności Funduszu jest inspirowanie i wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy krajami Funduszu. Cele te realizowane sa poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, wymian młodzieżowych i współpracy transgranicznej.stopka strony