Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Stypendia Naukowe


Program stypendialny na rok studiów magisterskich, badania lub studia trzeciego stopnia dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier).

Cel

Stypendia Wyszehradzkie ułatwiają wymianę akademicką, zapewniając wsparcie finansowe studentom i uczonym z krajów V4 oraz studentom i uczonym przyjeżdżającym do krajów V4.

Stypendia wspierają uczestników we wszystkich dyscyplinach i w dowolnym języku przez okres do czterech semestrów w ponad 190 akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Kto może aplikować

1. Na studia magisterskie 
Wnioskodawca musi mieć zaliczone co najmniej 6 semestrów studiów wyższych w momencie rozpoczynania stypendium i/lub posiadać tytuł licencjata.

2. Na studia trzeciego stopnia (doktoranckie, podoktorskie lub na samodzielne badania)
Kandydat musi posiadać co najmniej tytuł magistra lub równoważny.

Zasady

Kraj obywatelstwa wnioskodawcy musi różnić się od kraju przyjmującego. Odległość pomiędzy aktualnym pracodawcą/uczelnią lub miejscem stałego zamieszkania a uczelnią/instytutem przyjmującym powinna przekraczać 150 km.

W ramach Stypendiów Wyszehradzkich wspierane są trzy programy:

1. Stypendia wewnątrzwyszehradzkie 
Dla stypendystów z państw członkowskich grupy Wyszehradzkiej na wyjazd do innego państwa z grupy;

2. Stypendia wyjazdowe 
Dla stypendystów grupy Wyszehradzkiej na wyjazd do: Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośnii i Hercegowiny, Gruzji, Kosowa, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Ukrainy 

3. Stypendia goszczące
Dla naukowców z Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośnii i Hercegowiny, Gruzji, Kosowa, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Ukrainy  – którzy chcą studiować/prowadzić badania w krajach członkowskich grupy Wyszehradzkiej.

Formalności aplikacyjne

Aplikację wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć online za pośrednictwem portalu My Visegrad.

Dofinansowanie

Kwota wsparcia wynosi 3000 €/semestr dla stypendysty + 1500 €/semestr dla instytucji goszczącej.

#absolwenci #stypendia #studenci #studia #naukowcy #V4 #GrupaWyszehradzka

stopka strony