Granty -

Staże i praktyki w Radzie Unii Europejskiej


Płatne staże, niepłatne praktyki, praktyki zarezerwowane dla studentów krajowych szkół administracji, a także płatne staże dla osób z niepełnosprawnością w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

UWAGA: w związku z pandemią Organizatorzy nie mogą zapewnić, że program stażowy zostanie zrealizowany zgodnie z planem.

Każdego roku dostępnych jest około 100 miejsc na płatne staże, około 20 miejsc na bezpłatne praktyki oraz do 6 płatnych staży dla osób z niepełnosprawnością.

W zależności od bieżących potrzeb codzienna praca na ogół odpowiada obowiązkom młodszych urzędników administracyjnych na początku kariery. Wykonywane zadania to m. in.:

 • przygotowywanie spotkań i sporządzanie protokołów;
 • udział w spotkaniach organów przygotowawczych Rady i Coreperu (komitetu stałych przedstawicieli rządów państw członkowskich przy UE);
 • research na potrzeby konkretnego projektu;
 • tłumaczenie dokumentów;
 • zbieranie dokumentacji, pisanie raportów.
   

Stażyści zostaną również zaproszeni do wzięcia udziału w programie studiów, który obejmuje wizyty i konferencje w innych instytucjach UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może aplikować:
Staże i praktyki są dostępne dla osób, które:

 • mają obywatelstwo UE lub kraju kandydującego, któye zakończyły negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii;
 • bardzo dobrze znają co najmniej dwa języki urzędowe UE (w tym angielski lub francuski co najmniej na poziomie C);
 • ukończyły co najmniej pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego i posiadają stosowny certyfikat (płatne staże), lub są studentami 3, 4 lub 5 roku studiów (niepłatne, obowiązkowe praktyki).
   

Wnioski nie będą przyjmowane od kandydatów, którzy już skorzystali z jakiegokolwiek szkolenia (płatnego lub bezpłatnego) lub zatrudnienia przez okres dłuższy niż 6 tygodni w instytucji, organie, agencji lub biurze UE.
 

Większość wniosków pochodzi obecnie od kandydatów posiadających kwalifikacje w dziedzinie prawa, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, studiów UE i ekonomii.
Sekretariat Rady UE poszukuje również stażystów posiadających kwalifikacje w innych dziedzinach, takich jak: tłumaczenia, zasoby ludzkie, komunikacja, studia edukacyjne, informatyka (platformy współpracy), archiwa i zarządzanie dokumentami, inżynieria lądowa, projektowanie graficzne, multimedia, rolnictwo, inżynieria biochemiczna , zdrowie i bezpieczeństwo żywności, zarządzanie energią, środowisko, inżynieria kosmiczna.

Czas trwania staży:
Staże trwają maksimum 5 miesięcy i są realizowane w dwóch okresach:
 

 • od 1 lutego do 30 czerwca (pierwszy okres);
 • od 1 września do 31 stycznia (drugi okres).
   


Więcej informacji 

PŁATNE STAŻE

Kryteria selekcji:
Podstawowym kryterium selekcji są wyniki uzyskane podczas studiów, a także inne osiągnięcia podane w formularzu aplikacyjnym. Pozostałe kryteria to równowaga geograficzna i płciowa. Wszystkie aplikacje są analizowane pod kątem potrzeb poszczególnych departamentów Sekretariatu Generalnego Rady. W razie wątpliwości kandydat może zostać poproszony o rozmowę przez Skype’a lub telefon.
 
Czas trwania stażu: 5 miesięcy.

Wysokość grantu:
1220,78 euro na miesiąc. Można również starać się o zwrot kosztów podróży - jego wysokość określają stawki ryczałtowe, które zależą od odległości od Brukseli (zwrot przysługuje osobom mieszkającym od 50 km wzwyż od Brukseli). O dodatkowe dofinansowanie mogą się również starać osoby niepełnosprawne - może ono wynieść maksymalnie kwotę równą połowie grantu.

Dotychczasowe terminy aplikowania:
- 11 września – 16 października: dla staży trwających od 1 lutego do 30 czerwca następnego roku;
- 15 stycznia – 15 marca: dla staży trwających od 1 września do 31 stycznia następnego roku.

Preferowani będą kandydaci, którzy:
- ukończyli, lub rozpoczęli studia z zakresu integracji europejskiej,
- pracują w instytucji, której działalność związana jest z Unią Europejską.

Rocznie o płatny staż ubiega się od 4000 do 6500 osób - przyjętych zostaje 100.

Więcej informacji
 

NIEPŁATNE PRAKTYKI 
Przeznaczone są dla studentów, którzy muszą odbyć praktyki w celu zaliczenia studiów. Praktyki dla studentów trwają od 2 do 5 miesięcy w zależności od wymagań instytucji edukacyjnej studenta. W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które korzystały wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych.

Czas trwania praktyki: od 2 do 5 miesięcy.

Dotychczasowe terminy aplikowania:
 

- 1 października (okres praktyk: 1 lutego - 30 czerwca następnego roku);
- 1 kwietnia (okres praktyk: 1 września - 31 stycznia - następnego roku).

O niepłatną praktykę rocznie ubiega się od 75 do 100 kandydatów; wybranych zostaje ok. 20

Świadczenia: Praktykanci mogą się ubiegać o zwrot kosztów podróży, na tych samych zasadach, co uczestnicy płatnych staży. Dostępne są również świadczenia dla osób niepełnosprawnych (disability allowance), również na zasadach określonych dla uczestników płatnych staży.

Więcej informacji


PRAKTYKI DLA STUDENTÓW KRAJOWYCH SZKÓŁ ADMINISTRACJI
Zgłoszenie powinno być przesłane do dyrektora działu HR przez szkołę kandydata. Więcej informacji udziela biuro staży i praktyk: traineeships@consilium.europa.eu

Czas trwania: od 2 do 5 miesięcy.

Dotychczasowe terminy aplikowania:
- 1 października (okres praktyk: 1 lutego - 30 czerwca następnego roku);
- 1 kwietnia (okres praktyk: 1 września - 31 stycznia - następnego roku).

Świadczenia: dostępne tylko w przypadku osób niepełnosprawnych (disability allowance), o ile takie świadczenia nie przysługują niepełnosprawnej osobie w ramach macierzystej placówki.

Więcej informacji


 PŁATNE STAŻE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 

Sekretariat Generalny Rady gwarantuje od 4 do 6 płatnych staży rocznie obywatelom UE z rozpoznaną niepełnosprawnością. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe lub być studentami trzeciego roku (lub równorzędnymi) szkoły wyższej. Lista dostępnych ofert jest widoczna podczas wypełniania formularza aplikacyjnego.
 

Więcej informacji


Uwaga ogólna - osoby posiadające konta na gmailu lub hotmailu muszą po wysłaniu aplikacji często sprawdzać skrzynkę spamu. Te (ale też inne) programy traktują maile wysyłane z sekretariatu Rady UE („bureau de stages” - traineeships@consilium.europa.eu) właśnie jako spam.

#praktyki #staże #demokracja #absolwenci #studenci #administracja #UE

stopka strony