Organizacje

Rada Unii Europejskiej - Sekretarz Generalny

Strasbourg Cedex, Francja

Avenue de l'Europe, F67075

tel.: +33 (0)3 88 41 20 00
www: https://www.coe.int/en/web/secretary-general/private-office

organ administracyjny Rady Europy, jeden z jej czterech najważniejszych (obok Komitetu Ministrów, Zgromadzenia Parlamentarnego i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy).

Odpowiedzialny jest za bieżące funkcjonowanie tej organizacji. Jest depozytariuszem umów, na przykład Europejskiej konwencji praw człowieka, Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego. Swoje funkcje wykonuje za pomocą personelu liczącego ponad tysiąc pracowników.


stopka strony