Granty -

Staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim


Celem staży w Parlamencie Europejskim jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.

Parlament Europejski oferuje dwa rodzaje płatnych staży: w sekretariacie siedziby głównej (staże Schumana) oraz u posłów do Parlamentu Europejskiego
Staże Schumana można zrealizować w jednym z oficjalnych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego - Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu - lub w biurach łącznikowych w państwach członkowskich. W zależności od konkretnej oferty praktyki odbywają się w różnych dziedzinach, takich jak polityka wewnętrzna i zewnętrzna UE, finanse, prawo, wielojęzyczność, administracja, infrastruktura i logistyka, komunikacja lub IT.

Kto może aplikować?
Staże przeznaczone są dla osób, które:

  • mają obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
  • skończyły co najmniej 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki;
  • posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej;
  • bardzo dobrze znają dwa oficjalne języki UE;
  • przedstawią zaświadczenie o niekaralności.

Staże dostępne są dla osób, które nie odbyły wcześniej żadnych płatnych lub niepłatnych unijnych staży lub praktyk i nie były wcześniej zatrudnione przez okres dłuższy niż dwa miesiące w żadnej instytucji UE.
Ponadto aplikować mogą osoby, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie odbyły wizyty studyjnej w sekretariacie Parlamentu Europejskiego.

Czas trwania i terminy rekrutacji: 
Staże trwają 5 miesięcy:
 

  • od 1 października do 28/29 lutego - aplikować można między 1 a 31 maja;
  • od 1 marca do 31 lipca - aplikować można między 1 a 31 października.
     

Stypendium:
Wysokość wynagrodzenia zależy od miejsca odbywania stażu.

Stażystom przysługuje dodatek podróżny, który częściowo pokrywa koszty podróży z domu do miejsca wykonywania stażu i z powrotem.

Formalności aplikacyjne:
Aplikować można na tej stronie

Na staże w Parlamencie Europejskim przyjmowane są także osoby niepełnosprawne.  Kryteria naboru są takie same jak dla osób pełnosprawnych. Kandydaci niepełnosprawni mogą jednak liczyć na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakwaterowaniem.

Z zasadami i wymogami można zapoznać się na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku.


Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy na temat integracji europejskiej mogą również aplikować o odbycie wizyty studyjnej.

#praktyki #staż #parlament #europejski #robert #schuman #ue

stopka strony