Granty -

Staże w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)


Program płatnych staży przeznaczony dla absolwentów studiów I i II stopnia.

ACER to agencja UE, która koordynuje pracę organów regulacyjnych państw członkowskich oraz odpowiada za wdrażanie jednolitego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego na Starym Kontynencie. Jej siedziba mieści się w Lublanie.

Kto może aplikować

Staże w ACER przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Od kandydatów wymagana jest świetna znajomość dwóch języków UE (w tym angielskiego).

Wynagrodzenie

Stażyści ACER otrzymują wynagrodzenie, które wynosi 1050 euro miesięcznie. Dodatkowo mogą liczyć na zwrot kosztów podróży oraz bilet miesięczny na komunikację miejską w Lublanie. 

Formalności aplikacyjne

Ogłoszenia o naborach na staże publikowane są na bieżąco na stronach Agencji. 

#ACER #Staż #Student #Absolwent #Możliwości

stopka strony