Granty -

Staże w Centrum Północ-Południe Rady Europy


Praktykując w Centrum Północ-Południe Rady Europy, poznasz zasady działania tej instytucji, zwiększysz swoją wiedzę w obszarach, którymi się zajmuje, być może staniesz się nawet gorącym orędownikiem wartości wyznawanych przez Radę Europy.

Cel

Misją Centrum Północ-Południe jest wzmocnienie pozycji społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności młodzieży i kobiet, poprzez dialog międzykulturowy i globalną edukację obywatelską, do odgrywania aktywnej roli w państwach członkowskich Rady Europy i regionach sąsiadujących. 

Kto może aplikować

Tylko Obywatele państw członkowskich Centrum Północ-Południe i / lub Rady Europy.

Wymagane jest:

 • Ukończenie studiów wyższych lub pomyślne ukończenie co najmniej trzech lat studiów wyższych;
   
 • Bardzo dobra znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy (angielski i francuski) oraz dobra znajomość drugiego;

Zasady

Centrum Północ-Południe Rady Europy oferuje staże dwa razy w roku na okres od trzech (minimum) do pięciu (maksimum) miesięcy w różnych jednostkach:

 • Edukacja globalna
   
 • Współpraca młodzieży (obowiązkowy 5-miesięczny okres stażu)
 • Upodmiotowienie kobiet
 • Komunikacja i archiwa
 • Jednostka centralna - Wydarzenia i administracja
   

Obowiązki stażystów obejmują pomoc w przygotowaniu zajęć, badań, różnego rodzaju opracowań i innych codziennych zadań administracyjnych.

Stażystom przysługują dwa dni wolne w miesiącu. Zwykłe godziny pracy to od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:30. 
 

Centrum Północ-Południe Rady Europy zapewnia miesięczne zryczałtowane stypendium ( więcej informacji o wysokości miesięcznego stypendium zostanie podanych przed rozpoczęciem stażu), oraz ubezpieczenie od ryzyka:

 • - choroby i wypadku;
   
 • - Śmierci lub trwałego kalectwa w wyniku wypadku.
   

Formalności aplikacyjne

Prosimy o wypełnienie dostępnej aplikacji i postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przesyłania CV i listu motywacyjnego. Wszystkie wnioski należy wypełnić w języku angielskim lub francuskim. Wnioski otrzymane w innych językach nie będą brane pod uwagę.

Więcej informacji