Granty -

Staże, program zatrudnienia dla absolwentów i praca wakacyjna w Europejskim Banku Inwestycyjnym


Europejski Bank Inwestycyjny oferuje program zatrudnienia i rozwoju dla absolwentów, pracę sezonową dla uczących się studentów oraz kilkumiesięczne staże z zakresu finansów, audytu, ekonomii, inżynierii i ogólnego sekretariatu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to jedna z głównych instytucji finansowych Unii Europejskiej. Działa na rzecz integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności ekonomicznej i społecznej państw członkowskich.

1. Staże
Poszczególne departamenty EBI przyjmują wysoko wykwalifikowanych stażystów w miarę doraźnych potrzeb, m.in. z zakresu finansów, audytu, ekonomii, inżynierii i ogólnego sekretariatu. Większość z nich odbywa się w siedzibie głównej banku w Luksemburgu. Staże trwają od trzech do sześciu miesięcy i zwykle rozpoczynają się 1 lutego lub 1 września. 

Liczba staży oferowanych przez Bank jest bardzo ograniczona. Program stażu zależy ściśle od potrzeb danego departamentu. To on określa również długość stażu. Departamenty goszczące stażystów przydzielają im doradców, którzy kierują ich pracą i nadzorują ich szkolenie.

Kto może aplikować:
Aplikować na staże mogą osoby, które:
- są obywatelami państw członkowskich UE lub krajów kandydujących do UE;
- są studentami ostatniego roku studiów lub absolwentami z mniejszymi niż rok doświadczeniem zawodowym (z wyłączeniem okresu praktyk i staży);
- b. dobrze znają jeden z języków roboczych Banku - francuski lub angielski, a także jeden z pozostałych języków UE. 
 

Dofinansowanie:
Wszyscy stażyści w EBI otrzymują miesięczne kieszonkowe. Bank opłaca też jedną podróż stażysty do miejsca zamieszkania. Zakwaterowanie w Luksemburgu lub okolicach stażysta opłaca samodzielnie.

Formalności aplikacyjne:
Wszystkie oferty staży publikowane są na bieżąco (2-3 miesiące przed terminem rozpoczęcia stażu) na platformie służącej do rekrutacji.
 

Więcej informacji


2. Program zatrudnienia i rozwoju dla absolwentów
Program zatrudnienia i rozwoju przeznaczony jest dla absolwentów, którzy uzyskali uniwersytecki poziom wykształcenia i nie mają więcej niż dwa lata doświadczenia zawodowego (z wyłączeniem okresu praktyk i staży).

Program trwa 1-2 lata, z możliwością przedłużenia do 4 lat. Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji do programu zostaną zatrudnione na stanowisku młodszego specjalisty w określonym obszarze związanym z działalnością Banku. Osoby zakwalifikowane do programu będą  pełnoprawnymi pracownikiem EBI z dostępem do wszystkich świadczeń i udogodnień.

Konkretne oferty wraz z wymaganiami i szczegółowymi zasadami współpracy publikowane są na platformie służącej do rekrutacji.

Więcej informacji


3. Praca sezonowa dla studentów
UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa oferta prac sezonowych w EBI została zawieszona do odwołania.

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje również prace sezonowe dla studentów w okresie od lipca do września. Praca sezonowa w EBI trwa od 2 do 4 tygodni i jest okazją do zdobycia doświadczenia i niewielkiego zarobku. Zatrudnieni studenci pomagają w podstawowych pracach administracyjnych. Konieczne jest zapewnienie sobie zakwaterowania w Luksemburgu lub okolicach.

O pracę sezonową mogą ubiegać się uczący się studenci z krajów UE w wieku 18-25, którzy b. dobrze posługują się językiem angielskim.

Konkretne oferty wraz z wymaganiami i szczegółowymi zasadami współpracy publikowane są na platformie służącej do rekrutacji.

Więcej informacji

#praktyki #staż #praca #studenci #absolwenci #europejski #bank #inwestycyjny #ekonomia #finanse #administracja

stopka strony