Organizacje

Europejski Bank Inwestycyjny

Luxembourg, Luxembourg

98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950

tel.: (+352) 43 79 1
email: info@eib.org
www: https://www.eib.org

EBI współpracuje z innymi wielostronnymi bankami rozwoju (MDB), aby reagować na globalny kryzys przymusowych wysiedleń, pomagając w eliminowaniu pierwotnych przyczyn i tworzeniu odporności gospodarczej.

Bank UE we współpracy z instytucjami partnerskimi zapewnia uwzględnienie kwestii klimatu we wszystkich działaniach, od projektów po prowadzenie organizacji.

Instytucje i wielostronne banki rozwoju na całym świecie zobowiązały się do włączenia równości płci do każdego aspektu sposobu, w jaki działają, EBI jest jednym z nich.


stopka strony