Turniej Innowacji Społecznych


Celem turnieju organizowanego przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny.

Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego organizuje Turniej Innowacji Społecznych. To flagowa inicjatywa Programu Socjalnego realizowanego przez Instytut.

Celem turnieju jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny – czyli ułatwiających osiąganie celów związanych z rozwojem społecznym, etyką lub środowiskiem oraz tworzenie i podtrzymywanie wartości społecznych istotnych ze względu na walkę z wykluczeniem.

Tematyka
Zgłoszone projekty mogą dotyczyć walki z bezrobociem oraz marginalizacją środowisk wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekty mogą także dotyczyć promowania dostępu do edukacji w wielu dziedzinach (włączając w to opiekę zdrowotną, środowisko naturalne i obszary zurbanizowane), z wykorzystaniem nowych technologii, nowych systemów i nowych procesów.

Kto może wziąć udział w turnieju
W turnieju mogą wziąć udział organizacje non-profit i for-profit (w szczególności prowadzone przez młodych przedsiębiorców i przedsiębiorców społecznych), departamenty przedsiębiorstw zajmujące się społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zespoły studentów.

Które kraje mogą uczestniczyć w turnieju
- 28 państw członkowskich UE,
- kraje kandydujące/potencjalne kraje kandydujące do członkostwa w UE,
- kraje członkowskie EFTA, które złożą wnioski dot. projektów realizowanych w jednym lub większej liczbie takich krajów.

Zgłoszenia
Zgłoszenia mogą dotyczyć osób indywidualnych lub zespołów.

Przebieg turnieju
Turniej przebiega w dwóch rundach. Komisja rekrutacyjna składa się głównie z ekspertów ds. innowacji, środowiska i innych dyscyplin związanych z tematyką turnieju. Komisja wyselekcjonuje 15 projektów.

Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w „obozie mentorskim” (mentoring boot camp), którego celem będzie zapewnienie im niezbędnego wsparcia merytorycznego, potrzebnego do realizacji projektów.

15 finalistów będzie miało za zadanie przedstawić i „obronić” swoje projekty przed jury złożonym ze specjalistów związanych z obszarem innowacji społecznych.

Nagrody
W konkursie przyznawane są cztery nagrody: dwie w kategorii ogólnej oraz dwie w kategorii specjalnej. Zwycięzcy otrzymają po 50 tys. euro, laureaci drugich miejsc – 20 tys. euro. Przyznanych zostanie także kilka voucherów mentorskich.

Aby uczcić dziesiątą rocznicę SIT w 2021, zwycięskie projekty w kategorii ogólnej i specjalnej otrzymają pierwszą lub drugą nagrodę w wysokości odpowiednio 75 000 EUR i 30 000 EUR oraz nagrodę publiczności w wysokości 10 000 EUR.

Więcej informacji

#aktywność #konkursy #przedsiębiorczość, #technologie #ngo

stopka strony