Granty -

Staże w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA)


Program płatnych staży przeznaczonych dla absolwentów studiów min. I stopnia.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest unijną agencją, której zadaniem jest wdrażanie  przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach UE. EBA jest zatem unijnym odpowiednikiem Komisji Nadzoru Finansowego. Główna siedziba Urzędu mieści się w Paryżu. 

Kto może aplikować

Staże w EBA przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia na poziomie co najmniej licencjata oraz świetnie znają angielski. 

Wynagrodzenie

Stażyści EBA otrzymują 30% uposażenia urzędnika w stopniu zaszeregowania AD5/1, czyli ok. 1500 euro miesięcznie. 

Formalności aplikacyjne

Nabór na staże prowadzony jest przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania Urzędu. Oferty publikowane są na stronach EBA. 

Oprócz staży dla młodych specjalistów, EBA oferuje również praktyki ogóle na stanowiskach asystenckich.

#EBA #Staż #Student #Absolwent #Możliwości

stopka strony