Organizacje

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

Courbevoie, Francja

20 Avenue André-Prothin, 92400

tel.: +33 (0)1 86 52 70 00
email: info@eba.europa.eu
www: https://www.eba.europa.eu/languages/home_pl/

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić skuteczną i spójną regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Do ogólnych celów działalności Urzędu należą utrzymanie stabilności finansowej w Unii oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego.


stopka strony