Granty -

Stypendia doktoranckie w Nowej Zelandii


Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii

Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie to wsparcie finansowe dla studentów z wybranych państw pragnących odbyć studia doktoranckie w Nowej Zelandii.

Stypendia, ufundowane przez rząd Nowej Zelandii i administrowane przez jej ministerstwo edukacji, mają na celu:

 • przyciągnąć do Nowej Zelandii najlepszych studentów z całego świata
   
 • poprawić poziom naukowy uczelni nowozelandzkich
   
 • zbudować więzi naukowe z innymi krajami i regionami
   
 • poprawić wizerunek i reputację nowozelandzkiego szkolnictwa wyższego w świecie

W ramach stypendium studenci otrzymują:

 • czesne na trzyletnie studia doktoranckie
   
 • 25000 dolarów nowozelandzkich rocznie (2083,33) miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania
   
 • maksymalnie 600 dolarów nowozelandzkich rocznie na pokrycie kosztów ubezpieczenia
   
 • zdrowotnego
   
 • 2000 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na pokrycie kosztów podróży związanych z badaniami i uczestnictwem w konferencjach naukowych
   
 • 800 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na książki i publikacje naukowe
   
 • 500 dolarów nowozelandzkich wypłacanych jednorazowo jako pomoc na osiedlenie się dla studentów przybywających specjalnie do Nowej Zelandii w celu odbycia studiów doktoranckich
   
 • ta kwota nie jest przyznawana studentom już mieszkającym w Nowej Zelandii. Nie przewidziano dodatkowych funduszy na utrzymanie osób towarzyszących.

Kwalifikujący się studenci:

 • posiadają status studenta
   
 • posiadają najwyższą średnią ze studiów ("A" lub odpowiednik)
   
 • spełniają wymagania stawiane przed kandydatami do studiów doktoranckich na uniwersytecie w Nowej Zelandii
   
 • dostarczą Educational Credential Evaluation Certificate (ECE)
   
 • udowodnią, że kontaktowali się z odpowiednim wydziałem wybranej przez siebie uczelni w celu przedyskutowania programu badań, zainteresowań naukowych i odpowiedniego nadzoru
   
 • posiadają certyfikat potwierdzający biegła znajomość języka angielskiego zdobyty na przestrzeni ostatnich dwóch lat przed zgłoszeniem.

Termin nadsyłana zgłoszeń: 15 lipca każdego roku 
Jeżeli 15 lipca wypada w weekend, zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku wypadającego po danym weekendzie, do godziny 17.

#absolwenci #stypendia #studenci

stopka strony