Granty -

Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji


Stypendia dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych z zakresu tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje kształcenia wyższego.

Pomyślnie ukończone studia, zapewnią kwalifikacje umożliwiające pracę w charakterze profesjonalnego tłumacza konferencyjnego, zarówno konsekutywnego, jak i symultanicznego.

Kryteria
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:
- Są obywatelami jednego z państw członkowskich UE lub jednego z państw kandydujących do UE 
- Posiadają dyplom uniwersytecki lub jego ekwiwalent lub ostatni rok kursu/studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub jego ekwiwalentu;
- Zaaplikowały lub zamierzają zaaplikować na studia magisterskie lub podyplomowe z tłumaczenia ustnego na rok 2023-2024, oferowane przez rozpoznawalną uczelnię wyższą. W przypadku studiów trwających dłużej niż rok o dofinansowanie mogą ubiegać się studenci ostatniego roku;
- Uiściły opłatę wpisową za ostatni rok studiów (także opłatę rejestracyjną lub administracyjną); 
- Studiują tłumaczenie w jednym z następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, irlandzki, włoski, maltański, portugalski, słoweński, szwedzki, estoński, węgierski, łotewski, litewski, polski, rumuński, słowacki lub hiszpański.
 
Dofinansowanie:
Kwota stypendium będzie stanowić ekwiwalent opłaty rejestracyjnej (czesne i / lub opłaty administracyjne) na rok akademicki 2023-2024, z pułapem do 3000 EUR. 

Preferowani będą kandydaci: znający języki najbardziej odpowiadające bieżącym potrzebom DG ds. Tłumaczeń, szczególnie kandydaci znający oficjalne języki UE, określone jako szczególnie poszukiwane oraz języki krajów kandydujących. 

Więcej informacji na stronie organizatora.

W razie pytań proszę o kontakt na adres mailowy: scic-bursaries@ec.europa.eu
 

#studia #dofinansowanie #stypendia #języki #obce #tłumaczenia

stopka strony