Organizacje

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych (SCIC)

Bruksela, Belgia

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych Komisja Europejska, 1049

tel.: +32-229-63905
email: scic-euroscic@ec.europa.eu

Usługi z zakresu tłumaczenia ustnego dla Komisji, Rady Europejskiej, Rady UE, Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz agencji i biur w krajach UE. Przydziela sale konferencyjne i pomoc w organizacji wielojęzycznych zebrań i konferencji. Udziela porad na temat budowy i renowacji obiektów konferencyjnych wyposażonych w sprzęt do tłumaczeń symultanicznych.  Pomaga we wdrażaniu realizowanej przez Komisję strategii wielojęzyczności współpraca z partnerami z krajów nienależących do UE w celu rozpowszechniania specjalistycznej wiedzy w dziedzinie tłumaczenia ustnego i najlepszych praktyk w poszczególnych obszarach tematycznych.


stopka strony