Stypendia Dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej docenia pracę dziennikarzy i dziennikarek z obu krajów, od których relacji zwłaszcza dzisiaj w dużej mierze zależy kondycja naszego społeczeństwa.
 

Cel

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy i dziennikarek, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich.   

 

Kto może aplikować

Dziennikarze i dziennikarki z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe), fotoreportaże, a także książki dotyczące: 

-      nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;
-      funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
-      codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;
-      ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej.

 

Zasady

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) mieszkający/ mieszkające na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 Euro (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.
 

Formalności aplikacyjne

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
- CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
- koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
- plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
- plan kosztów  

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim i przesłany wyłącznie w formie elektronicznej via e-mail do 30 listopada 2021 r. na adres: joanna.czudec@sdpz.org

Więcej informacji

#PolskaNiemcy #Dziennikarstwo #stypedium