Organizacje

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Warszawa, Polska

ul. Zielna 37, 00-108

tel.: +48 22/ 338 62 00
email: fwpn@fwpn.org.pl
www: http://www.fwpn.org.pl

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich.

Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.


stopka strony