GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech

Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.


Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.

Stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów przyznaje GFPS- Polska i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dofinasowane działania:
Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać przyznane na semestr letni, trwający w Niemczech od kwietnia do sierpienia, lub na semestr zimowy, trwający od października do końca lutego.

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bochum, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i in. W miarę możliwości preferencje stypendystów co do miejsca studiów są brane pod uwagę, ale nie zawsze te życzenia mogą być spełnione.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat.

Wysokość dofinansowania:
Wartość stypendium fundowanego przez GFPS i GFPS-Polska obejmuje m.in. miesięczne stypendium w wysokości 500-550 euro oraz udział w dwóch czterodniowych seminariach.

Więcej informacji na stronie koordynatora.

#fundusze #stypendia #studenci #studia