GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech

Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.


Stypendium naukowo-kulturalne przyznawane przez GFPS-Polska przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.

Stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów przyznaje GFPS- Polska i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dofinasowane działania:
Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać przyznane na semestr letni, trwający w Niemczech od kwietnia do sierpnia, lub na semestr zimowy, trwający od października do końca lutego.

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bochum, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i in. W miarę możliwości preferencje stypendystów co do miejsca studiów są brane pod uwagę, ale nie zawsze te życzenia mogą być spełnione.

Kto może aplikować

O stypendium mogą ubiegać się tylko obywatele polscy, którzy są:
• Studentami studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia).
• Asystentami bądź słuchaczami studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia).

Formalności aplikacyjne

 • Wypełniony formularz wniosku o stypendium. 
 • List motywacyjny – dwustronicowa prezentacja w języku niemieckim oraz polskim motywów i powodów ubiegania się o stypendium GFPS oraz własnych zainteresowań.
 • Projekt naukowy – plan pobytu w Niemczech w języku niemieckim i polskim.
  Plan pobytu to konkretny pomysł na pobyt (projekt badawczy, badanie, eksperyment, warsztaty, referat itp. – które planujesz zrealizować podczas studiów w Niemczech). W opisie projektu powinno się znaleźć m.in. tytuł projektu, cel projektu, opis projektu z uwzględnieniem przebiegu i sposobu realizacji, znaczenie projektu. Plan pobytu może zawierać także formę graficzną (np. tabela z podziałem na 5 miesięcy).
 • Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w całym toku studiów wystawione lub potwierdzone przez dziekanat.
 • Kopię lub ksero ostatniego świadectwa dotychczasowej nauki języka niemieckiego.

Dofinansowanie

Wartość stypendium obejmuje:

 • Miesięczne stypendium w wys. 950 euro.
 • Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.
 • Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt).
 • Z chwilą immatrykulacji stypendyści GFPS stają się pełnoprawnymi studentami.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie koordynatora.

#fundusze #stypendia #studenci #studia

stopka strony