GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech


Stypendium naukowo-kulturalne przyznawane przez GFPS-Polska przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.

Stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów przyznaje GFPS- Polska i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dofinasowane działania:
Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać przyznane na semestr letni, trwający w Niemczech od kwietnia do sierpnia, lub na semestr zimowy, trwający od października do końca lutego.

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt nad Menem, Frankfurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar. Stypendyści kierowani są do miast, w których działają grupy lokalne.

Kto może aplikować

Osoby ze statusem studenta na uczelni polskiej, które są:
• Studentami studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia),
• Asystentami bądź słuchaczami studium doktoranckiego bez limitu wieku.

Formalności aplikacyjne

W skład kompletu dokumentów wchodzą m. in.:

 • Wypełniony formularz wniosku o stypendium.
 • List motywacyjny – dwustronicowa prezentacja w języku niemieckim oraz polskim motywów i powodów ubiegania się o stypendium GFPS oraz własnych zainteresowań.
 • Opis projektu – maksymalnie dwustronnicowy plan pobytu w Niemczech w języku niemieckim i polskim z tabelarycznym podziałem na konkretne miesiące pobytu stypendialnego
  Plan pobytu to konkretny pomysł na pobyt (projekt badawczy, badanie, eksperyment, warsztaty, referat itp. – które planujesz zrealizować podczas studiów w Niemczech).
 • Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w całym toku studiów wystawione lub potwierdzone przez dziekanat.
 • Zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta lub statusu doktoranta lub zatrudnieniu na stanowisku asystenta.
 • Kopię lub ksero ostatniego świadectwa dotychczasowej nauki języka niemieckiego.
 • Opcjonalnie: opinia pracownika naukowego

Dofinansowanie

Wartość stypendium obejmuje:

 • Miesięczne stypendium w wys. 650 euro.
 • Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.
 • Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt).

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie koordynatora.

#fundusze #stypendia #studenci #studia

stopka strony