Organizacje

GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

Warszawa, Polska

ul. Staniewicka 10, 03-310

tel.: +48 665 274 707
email: info@gfps.pl
www: http://www.gfps.pl

GFPS to rodzina studenckich stowarzyszeń non-profit działających od 1984 roku w Niemczech (GFPS e.V.), od 1994 w Polsce (GFPS-Polska) i od 1999 w Czechach (GFPS-CZ).


Cele statutowe GFPS-Polska to:
– wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami,
– działania zmierzające do wzajemnego poznania ludzi, języka, kraju i kultury oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między społeczeństwami Polski i Niemiec i innymi krajami.

Swe cele GFPS-Polska realizuje w szczególności poprzez prowadzenie polsko-niemieckiego i białoruskiego programu stypendialnego, organizację międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, letnich wymian i kursów językowych, a także wspieranie indywidualnych i zbiorowych projektów badawczych.

Stowarzyszenie ma grupy lokalne w: Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łódzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.


stopka strony