Granty -

Tandemowy letni kurs językowy (niemiecki)


Kurs języka niemieckiego przeznaczony dla studentów młodszych lat studiów posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego.

Dofinansowane działania
Udział w kursie języka niemieckiego, którego uczestnikami są Polacy uczący się niemieckiego oraz Niemcy uczący się polskiego. Pierwsze dwa tygodnie kursu uczestnicy spędzają w Niemczech, a następne w Polsce.

Kto może brać udział w kursie
Kurs skierowany jest do studentów młodszych lat studiów (I, II, III rok), posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego. O uczestnictwo w kursie nie mogą ubiegać się studenci germanistyki, lingwistyki stosowanej z językiem niemieckim, kolegiów języka niemieckiego, osoby immatrykulowane na uczelniach zagranicznych oraz nie posiadające obywatelstwa polskiego.

 Wysokość dofinansowania

GFPS pokrywa następujące koszty:
- uczestnictwo w kursie
- wyżywienie
- zakwaterowanie
- pełny program kulturalny
- transfer z Niemiec do Polski.

Uczestnicy zakwalifikowani do programu zobowiązani są:
- wpłacić 990 PLN dotacji na rzecz GFPS-Polska
- wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 100 PLN
- opłacić koszty podróży (do Niemiec) i ew. ubezpieczenia

Więcej informacji

 

#nauka #studenci