Stypendia KUAS-E na studia inżynieryjne w Kioto


Nowy program Uniwersytetu Nauki Zaawansowanej w Kioto (KUAS), odbywający się w kraju, który znany jest na całym świecie z pomysłowości w dziedzinie inżynierii. 

Kto może aplikować

Stypendia przysługują studentom, którzy zamierzają aplikować na Wydział Inżynierii i posiadają doskonałe wyniki w nauce.

KUAS poszukuje kandydatów, którzy rozumieją zakres przedmiotów nauczanych na wybranym Wydziale i którzy pragną pogłębiać wiedzę, doskonalić swoje umiejętności i zdobywać wykształcenie niezbędne do wniesienia pozytywnego wkładu w globalne społeczeństwo. W szczególności kandydaci powinni mieć doskonałe osiągnięcia w dotychczasowej nauce i być w stanie je wykazać.

Cel

Japonia tradycyjnie postrzegana jest jako trudna do wjazdu dla obcokrajowców, jednak dzięki programowi w języku angielskim na Wydziale Inżynierii ma się to zmienić. Japonia zaczęła inicjować programy promujące kobiety rozpoczynające naukę w naukach ścisłych. Celem jest zróżnicowana kadra wykładowców i studentów, skupienie się na praktyczności z szansą na pielęgnowanie niezależnej myśli, a także wyjątkowe środowisko, jakim jest Kioto – zarówno jako klaster technologiczny i kapitał kulturowy.

KUAS oferuje dwa rodzaje stypendium (dla studentów pierwszego i drugiego stopnia, oraz doktorantów).

1. Super KUAS-E Scholarship

  • Stypendium (na wydatki osobiste) 1 200 000 JPY rocznie ( ok. 41073,71 zł )
  • Zwolnienie z opłaty czesnego (100%)
  • Zwolnienie z opłaty aplikacyjnej (100%)
  • Trwa 4 lata ( w KUAS stypendyści przechodzą w każdym semestrze przegląd wyników. Studenci, którzy nie spełnią podstawowych wymagań, zostaną wycofani z programu stypendialnego.)

2. KUAS-E Scholarship

  • Obniżenie czesnego (100% lub 50%)
  • Redukcja opłaty aplikacyjnej (100% lub 50%)
  • Trwa 4 lata (w KUAS stypendyści przechodzą w każdym semestrze przegląd wyników. Studenci, którzy nie spełnią podstawowych wymagań, zostaną wycofani z programu stypendialnego.)

Formalności aplikacyjne

Ubieganie się o stypendia KUAS-E wymaga napisania krótkiego oświadczenia w aplikacji online.

Oprócz stypendiów oferowanych przez KUAS istnieje wiele innych stypendiów skierowanych specjalnie do studentów zagranicznych w Japonii. Są one oferowane zarówno przez różne stowarzyszenia, jak i japoński rząd. Biuro Międzynarodowe KUAS przekazuje swoim studentom informacje o tych stypendiach.

#Kioto #Japonia #Inżynieria

stopka strony