Granty -

Stypendia muzyczne Jütting


Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal przyznaje jednorazowe stypendia dla szczególnie utalentowanych polskich i niemieckich studentów akademii muzycznych i nie tylko.

Dla Kogo :
Dla uzdolnionych i utalentowanych studentów kierunków muzycznych, polskiej i niemieckiej narodowości (warunki starania się o stypendium rozpisywane są corocznie)

Dofinansowywane działania:
  • Konkurs stypendialny w zakresie muzyki popularnej 2020 ( warunki )
  • Konkurs stypendialny w zakresie muzyki klasycznej 2019

Budżet:
30.000 €. Są one przeznaczone dla wyróżniających się muzyków, którzy posiadają ukształtowany podczas publicznych koncertów i/lub udziału w konkursach profil muzyczny i wynoszą:

•po 8.000 € dla solistów

•po 3.000 € dla członków zespołów, jednak nie więcej niż 15.000 € dla jednego zespołu

Wniosek należy złożyć do dnia 31.08.2020 w Fundacji Jütting, Schadewachten 48, 39576 Stendal, Niemcy. Wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i wysyłką wniosku nie podlegają zwrotowi. Wnioski niekompletne nie zostaną rozpatrzone. Wnioski po rozpatrzeniu nie są zwracane.

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony