Stypendium Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego


Szukasz nowego wyzwania w nadchodzącym roku? Twoje doświadczenia i dyskurs publiczny z ostatnich miesięcy zainspirowały Cię do wprowadzenia do debaty nowych kwestii i podejść do przyszłych kryzysów i wyzwań? Europejska Akademia im. Karola Wielkiego szuka innowacyjnych pomysłów badawczych i twórczych podejść do wyzwań Europy przyszłości!

Cel

Głównym celem programu jest promowanie nowych pomysłów i podejść, które już dziś dyskutują o wyzwaniach jutra, wspieranie kreatywnych umysłów i niezależnych pracowników, którzy są na początku swojej kariery naukowej lub zawodowej. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich dyscyplin naukowych iz różnych środowisk.

Kto może aplikować

Osoba, która:

  • posiada studia podyplomowe (magisterskie lub równoważne);
  • jest poniżej 35 roku życia;
  • posługuje się profesjonalnie językiem angielskim;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub stałego pobytu w Europie;
  • złoży innowacyjną Propozycję Badawczą, zgodnej z motywem przewodnim w danym roku.

Zasady

Program zapewnia grant w wysokości 25 000 € na projekt badawczy, mentoring akademicki i możliwości nawiązywania kontaktów.

Absolwenci, młodzi profesjonaliści, młodsi badacze, pracownicy instytutów naukowych lub politycznych są proszeni o przedstawienie swoich propozycji badawczych dotyczących pytania, które koncentruje się na zagadnieniu mającym pewne znaczenie dla przyszłości Europy.

Projekty badawcze będą realizowane samodzielnie przez kandydatów pod opieką naukową w ich krajach zamieszkania lub w lokalnych biurach wybranej instytucji. 

Formalności aplikacyjne

Wymagane jest złożenie wniosku za pośrednictwem portalu internetowego organizatora.

Więcej informacji.

#NagrodaKarola #Charlemagne #badania #grant #nauka

stopka strony