Tu mieszkam, tu zmieniam EKO - konkurs grantowy


Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Zasady

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw ekologicznych, mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej poprzez m.in. nasadzenie roślin i drzew przez podmioty je realizujące we współpracy z właścicielami/dysponentami terenu i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc, takich jak: 

  • roślinny mural,
  • portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
  • eko-ogród edukacyjny,
  • ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,
  • rewitalizacja ogródka jordanowskiego,
  • zielona czytelnia,
  • inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni lokalnej.

Kto może aplikować

Organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola. 

Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego) oraz indywidualnym osobom fizycznym.

Formalności aplikacyjne

W Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl 

Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin.

Dofinansowanie

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000,00 złotych

Spośród zgłoszonych Projektów, Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych Projektów, które otrzymają dofinansowanie.

#aktywność #kultura #środowisko #wyrównywanie #ngo

stopka strony