Tu mieszkam, tu zmieniam EKO - konkurs grantowy


10 tysięcy złotych na projekty ekologiczne mające na celu aranżację przestrzeni lokalnej.

Cel

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Zasady

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw ekologicznych, mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej poprzez m.in. nasadzenie roślin i drzew przez podmioty je realizujące we współpracy z właścicielami/dysponentami terenu i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc, takich jak: 

  • roślinny mural,
  • portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
  • eko-ogród edukacyjny,
  • ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,
  • rewitalizacja ogródka jordanowskiego,
  • zielona czytelnia,
  • inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni lokalnej.

Kto może aplikować

Organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola. 

Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego) oraz indywidualnym osobom fizycznym.

Formalności aplikacyjne

W Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl 

Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin.

Dofinansowanie

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000,00 złotych

Spośród zgłoszonych Projektów, Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych Projektów, które otrzymają dofinansowanie.

#aktywność #kultura #środowisko #wyrównywanie #ngo

stopka strony