Vulcanus - praktyki w Japonii


Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Cele

  • poznanie szeregu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodące firmy japońskie,
  • poznanie języka japońskiego oraz zrozumienie i docenienie japońskiej kultury,
  • stworzenie warunków dalszej kariery ukierunkowanej na współpracę z japońskim biznesem.

Kto może aplikować

  • obywatele Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego z programem,
  • studenci inżynierii i nauk ścisłych, takich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały  metalowe, ceramika, systemy produkcji,...
  • osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami na co najmniej 4. roku jednolitych studiów magisterskich lub co najmniej przedostatnim doktorskich. Staż odbędzie się zgodnie z zasadami danego uniwersytetu  - może, ale nie musi być zaliczony do czasu nauki na danym uniwersytecie,
  • wymagane jest zaświadczenie o statusie studenta, ważne przez co najmniej miesiąc od rozpoczęcia programu.

Zasady

Program daje możliwość zapoznania się z zaawansowanymi japońskimi technologiami oraz poznania tamtejszej kultury i podstaw języka japońskiego. Obejmuje 4-miesięczny kurs języka japońskiego oraz 8-miesięczną praktykę w wiodących firmach japońskich, takich jak Toyota, Bosch, Hitachi, Fujitsu i wielu innych.

Praktyki zaczynają się w sierpniu a kończą w marcu następnego roku. W tym czasie studenci uczestniczą w:
- seminarium dotyczącym Japonii,
- czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego,
- ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.

Dofinansowanie

Stypendium wynosi około 8200 euro (proporcjonalnie do długości pobytu, wypłacane w jenach) i częściowo pokrywa koszty podróży do i z miejsca odbywania stażu, a także ubezpieczenie i koszty utrzymania w Japonii. Stypendium zostanie wypłacone w kilku ratach.

Firma goszcząca zapewnia zakwaterowanie przez cały pobyt w Japonii.

#przedsiębiorczość, #praktyki #praktyki #stypendia #studenci #japonia

stopka strony