Vulcanus - praktyki w Japonii


Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Cel

Program ma na celu wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między Japonią a Unią Europejską. Obejmuje praktyki przemysłowe dla studentów z Europy.

Vulcanus in Japan to program praktyk dla studentów kierunków ścisłych i technicznych. Program daje możliwość zapoznania się z zaawansowanymi japońskimi technologiami oraz poznania tamtejszej kultury i podstaw języka japońskiego. Program oferuje 4-miesięczny kurs języka japońskiego oraz 8-miesięczną praktykę w wiodących firmach japońskich, takich jak Mitsubishi, Hitachi, Fujitsu i wielu innych.

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium w wysokości 1 900 000 jenów na pokrycie kosztów przelotu oraz na własne wydatki. Zakwaterowanie, koszty kursu językowego i seminarium są pokryte przez koordynatora programu Centrum Współpracy Europejsko-Japońskiej.

Praktyki zaczynają się we 1 września a  kończą w sierpniu następnego roku. W tym czasie studenci uczestniczą w :
- tygodniowym seminarium dotyczącym Japonii
- czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego
- ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.

Cele programu:
-         Poznanie szeregu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodące firmy japońskie;
-         Poznanie języka japońskiego i docenienie japońskiej kultury;
-         Stworzenie warunków dalszej kariery ukierunkowanej na współpracę z japońskim biznesem.

W programie mogą uczestniczyć:
- obywatele Unii Europejskiej
- studenci inżynierii i nauk ścisłych, takich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały  metalowe, ceramika, systemy produkcji,... 
- osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami na co najmniej czwartym roku jednolitych studiów magisterskich lub co najmniej pierwszym roku studiów II stopnia, na jednym z uniwersytetów w UE. Staż odbędzie się zgodnie z zasadami danego uniwersystetu  - może, ale nie musi być zaliczony do czasu nauki na danym uniwersytecie
- wymagane jest zaświadczenie o statusie studenta, ważne przez co najmniej 3 miesiące od rozpoczęcia programu

Stypendium obejmuje:
- pokrycie kosztów podróży i kosztów utrzymania w Japonii;
- bezpłatny kurs języka japońskiego;
- bezpłatny udział w seminarium nt. Japonii;
- bezpłatne zakwaterowanie.
 

#przedsiębiorczość, #praktyki #praktyki #stypendia #studenci #japonia

stopka strony